inner page 6

Định hướng phát triển

Không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, doanh thu tăng trưởng, thu nhập của người lao động luôn được cải thiện, phát triển toàn diện, vững chắc, thực hiện mục tiêu “Chất lượng dịch vụ là sự tồn tại và phát triển của Công ty” để giữ vững vị thế là đơn vị chủ lực chiếm 70% trở lên đối với thị phần lai dắt, hỗ trợ doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm và hàng hóa lên mạng xã hội và các dịch vụ liên quan.

Nhân viên Majimedia

a57ec43b93657f3b2674

Nguyễn văn Mạnh

Founder - CEO

Club Scott 65dc4fa63450d3aab5fccce6f2804cd2

Donna Estrada

design

23423454546789

Nguyễn Bảo Yến

Marketing

5555555

Thu Hiền

developer