0827 373839 info@majimedia.vn 11/94, Kp.13, P. Hố Nai, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai

Bảng giá dựng video Marketing

pricing icon1 1

Gói 1

 • Hỗ trợ quay video
 • ý tưởng
 • kịch bản văn học
 • kịch bản logic
 • kịch bản phân cảnh
 • 01 Qoay phim
 • 01 biên tập
 • Chất lượng quay Full HD
 • Thời gian quay : 4 - 5 tiếng
 • Nhạc nền
 • dựng phim
 • Di chuyển trong bán kính nội thành
vnd 5.000.000 tháng
Liên hệ
pricing icon3 1

Gói 3

 • Hỗ trợ quay video
 • ý tưởng đặt biệt
 • kịch bản văn học
 • kịch bản logic
 • kịch bản phân cảnh
 • 01 Qoay phim
 • 01 biên tập
 • 01 Đạo điễn
 • 01 kỹ thuật ánh sáng
 • Máy quay chụp chuyen dụng
 • Chất lượng quay: 4k
 • Thời gian quay : 6 - 12 tiếng
 • Nhạc nền Bản quyền
 • dựng phim
 • Đạo diễn hình ảnh
 • Di chuyển trong bán kính nội thành
vnd 12.000.000
liên hệ
pricing icon1 1

Gói 1

 • Hỗ trợ quay video
 • ý tưởng
 • kịch bản văn học
 • kịch bản logic
 • kịch bản phân cảnh
 • 01 Qoay phim
 • 01 biên tập
 • Chất lượng quay Full HD
 • Thời gian quay : 4 - 5 tiếng
 • Nhạc nền
 • dựng phim
 • Di chuyển trong bán kính nội thành
 • Chạy quảng cáo top 3 tìm kiếm từ khóa tren youtube
vnd 7.000.000
Liên hệ
pricing icon3 1

Gói 3

 • Hỗ trợ quay video
 • ý tưởng
 • kịch bản văn học
 • kịch bản logic
 • kịch bản phân cảnh
 • 01 Qoay phim
 • 01 biên tập
 • Chất lượng quay Full HD
 • Thời gian quay : 4 - 5 tiếng
 • Nhạc nền
 • dựng phim
 • Di chuyển trong bán kính nội thành
 • Chạy quảng cáo top 1 tìm kiếm từ khóa tren youtube
 • chay jquangr cáo trên kênh facebook, zalo, instagram,...
vnd 16.000.000
Liên hệ