0827 373839 info@majimedia.vn 11/94, Kp.13, P. Hố Nai, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai

Bảng giá SEO

VND 1.000.000

Gói cơ bản

 • Tối ưu website
 • 15 bài viết chuẩn SEO
 • 20 bài viết tin tức
 • Tư vấn tối ưu website
 • Đăng tối ưu sản phẩm
 • 200 backlink chất lượng
 • share sosial
liên hệ
VND 2.000.000

Gói tiêu chuẩn

 • Tói ưu website
 • 25 Bài viết chuẩn SEO
 • 250 Backlinh chất lượng
 • 5 Backlink .edu/gov
 • Share sosial
 • 20 Bài viết tin tức
 • Tư vấn tối ưu website
 • Đăng tối ưu sản phẩm
Liên Hệ
VND 4.000.000

Starter Plan

 • Tói ưu website
 • 40 Bài viết chuẩn SEO
 • 400 Backlinh chất lượng
 • 10 Backlink .edu/gov
 • Share sosial
 • 40 Bài viết tin tức
 • Tư vấn tối ưu website
 • Đăng tối ưu sản phẩm
Liên hệ