Công ty TNHH Xiong Lin (Việt Nam) thành lập vào ngày 12 tháng 02 năm 2015, được đại diện bởi ông He Jian Xiong.

Công ty TNHH Xiong Lin (Việt Nam) là nhà máy sản xuất nguyên phụ liệu (TPU) cho ngành giày với quy mô 1.200 tấn sản phẩm/năm”.TPU (Thermoplastic PolyUrethane) là loại nhựa nhiệt dẻo, được sử dụng làm nguyên, phụ liệu chung ngành sản xuất giày dép (sản xuất đế), không phải là plastic nguyên sinh).