Trung Tâm Sinh Trắc Học Dấu Vân Tay. Được thành lập với mong muốn được cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân Việt, cố gắng nỗ lực không ngừng để thấu hiểu và giải quyết những vấn đề trong đời sống cũng như công việc, học tập, nghiên cứu,… mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn văn minh hơn cho người dân Việt Nam đặc biệt là xây dựng và giúp cho những thành viên trong gia đình thấu hiểu để yêu thương nhiều hơn nữa tạo nên sự hạnh phúc, vui vẻ và yêu thương trong gia đình người Việt.